Door het volgen van de hieronder vermelde stappen kunt u zich bij de meeste veilingsites aanmelden en er gebruik van maken.

Voor extra tips en informatie voor het verkopen of kopen van uw producten kunt u klikken op TIPS & TRUCS.

VERKOPEN- VEILEN
Er zijn een aantal eenvoudige dingen die u nodig heeft om gebruik te kunnen maken van de verschillende veilingsites.Stap 1

Als verkoper heeft u nodig
1 Een mail adres
2 Uw naam en adres
3 Eventueel uw telefoonnummer

Als u deze 3 gegevens bij elkaar heeft bent u klaar om uzelf in te schrijven of gelijk wat te verkopen bij een van deze veilingsite of (ver)koopsites.

bij Ebay

Speurders.nl

Bij een aantal sites heeft u deze gegevens alleen maar nodig wanneer u daadwerkelijk een product wilt aanbieden.

Bij andere sites krijgt u na registratie een mailtje toegestuurd die u moet bevestigen. Lees dit mailtje aandachtig door en bevestig door op de link te klikken.

Stap 2
1 Gebruikers naam
2 Wachtwoord kiezen

Hou bij het bedenken van een gebruikersnaam er rekening mee wat u wilt verkopen, bij sommige sites kunt u pas na een tijd uw gebruikernaam veranderen.

Als de gebruikernaam al in gebruik is word u hierop gewezen en moet u een andere naam verzinnen. Bij sommige sites staan miljoenen mensen ingeschreven en kan het gebeuren dat u een aantal keren een andere naam moet verzinnen.

Vul de lege vakjes verder in en verzin een wachtwoord, maakt u deze niet te makkelijk maar ook weer niet zo moeilijk dat u hem zelf niet kan onthouden. Beter is het om een wachtwoord te verzinnen die bestaat uit cijfers en letters.

Er kan gevraagd worden om een “geheime vraag”, hier moet u een vraag instellen waar alleen U het antwoord van weet. Dit word meestal gebruikt als u het wachtwoord bent vergeten of wilt veranderen en u opnieuw een wachtwoord wilt aanvragen.

Het volgende is meestal niet toegestaan.
• Het teken @, &, < of >
• URL's (bijvoorbeeld xyz.com)
• Opeenvolgende onderstrepingtekens "__"
• Een onderstrepingsteken "_", afbreekstreepje "-" of punt "."
aan het begin van de gebruikersnaam
• Spaties of tabs
• De naam van de veilingsite.
• De letter "e", gevolgd door cijfers

Ingeschreven??

DAN GAAN WE NU EEN ADVERTENTIE MAKEN.Stap 3 (Optioneel)

Bij sommige veilingsites is het mogelijk om een identificatie controle uit te voeren, na het uitvoeren van deze controle krijg u vaak een symbooltje achter uw gebruikersnaam waaruit blijkt dat deze controle is uitgevoerd.Dit geeft de koper meer vertrouwen en geeft u bij sommige sites meer opties.Ik zal hier wat dieper op ik gaan bij “tips en uileg” bij de sites die deze optie aanbied.Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen dan kunt u mailen naar info@veilinghelp.nl


Gebruikers naam
Wachtwoord kiezen

Ze mogen letters (a-z), cijfers (0-9) en/of beide tekens bevatten.

Ze moeten uit minimaal twee tekens bestaan.

Ze mogen geen spaties bevatten.

Ze mogen niet obsceen, godslasterlijk of haatdragend zijn.

Ze mogen niet bestaan uit een e-mailadres of URL.

Ze mogen niet hetzelfde zijn als van andere verkopers.
www.veilinghelp.nl© • websdesign: www.cobuz.nu